ID
PWD
 
 

สำนักงาน กศน.ลำปาง มอบสติกเกอร์ “STOP BURNING”
    วันนี้ 2 เมษายน 2555 นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มอบสติกเกอร์ "STOP BURNING" แจกจ่ายให้ กศน.อำเภอและบุคลการในสำนักงานเพื่อนำไปติดหน่วยงาน และยานพาหนะทั้งของราชการและส่วนตัว      
    2/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปาง จัดงาน ”Reading In The Park 4”
     สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง จัดงาน “Reading in The Park 4” ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2555 ข่วงนครและสวนสาธารณะ จังหวัดลำปาง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการอ่านให้ประชาชน ในงานมีนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหนังสือจากร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดลำปาง     
    2/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ติดตามการดำเนินงาน "หยุดเผาเพื่อลมหายใจ"
    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 นางชุลีพร ผาตินินนาท ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน. ได้เดินทางมา่ตรวจเยี่ยมและติตตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์/มาตรการแแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2555 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในพื้นที่ กศน.อำเภอเกาะคา กศน.อำเภอสบปราบ กศน.อำเภอเถินและกศน.อำเภอแม่พริก ในการนี้ นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ     
    30/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแสดงความยินดีกับครู “ครูสอนดี”
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางขอแสดงความยินดีกับ นางฐิติพร วงศ์ทา ครู กศน.ตำบลล้อมแรด กศน.อำเภอเถิน และ นางสาวสุพรรษา ทองเรือน ครู กศน.ตำบลท่าผา กศน.อำเภอเกาะคา ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่อง เชิดชู ครูสอนดี ของ สสค. ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณครูสอนดี ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร      
    27/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแสดงความยินดีครูสอนดี กศน.ลำปาง
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขอแสดงความยินดี ครู กศน. ในพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชู ครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดี ของจังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ได้แก่ นางสาวสุพรรษา ทองเรือง และนางฐิติพร วงศ์ทา      
    27/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.เมืองลำปาง รณรงค์ หยุดเผาเพื่อลมหายใจ STOP BURNING
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “หยุดเผาเพื่อลมหายใจ STOP BURNING” ทุกตำบล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการร่วมมือร่วมใจลดปัญหาหมอกควัน     
    26/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปางรณรงค์หยุดเผาเพื่อลมหายใจ STOP BURNING
    สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์ เรื่องปัญหาหมอกควันไฟ ตามโครงการ “หยุดเผาเพื่อลมหายใจ STOP BURNING” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 ดำเนินการที่อำเภอแจ้ห่ม     
    26/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.สบปราบ จัดนิทรรศการ หยุดเผาเพื่อลมหายใจ
    วันที่ 23 มีนาคม 2555 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง พรรคเพื่อไทย ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ และเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้หยุดเผาเพื่อลมหายใจ ที่ กศน.ตำบลแม่กัวะ กศน.อำเภอสบปราบ จัดประชาสัมพันธ์โทษของการเผาป่า การป้องกันการเผาป่าให้กับประชาชนนักศึกษาที่มาร่วมงาน     
    24/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปาง ขานรับนโยบาย "หยุดเผาเพื่อลมหายใจ-STOP BURNING"
    วันที่ 22 มี.ค. 55 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีการประชุมผู้บริหารจากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 แห่ง เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “หยุดเผาเพื่อลมหายใจ-STOP BURNING” เพื่อลดหมอกควันไฟในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  
  
    22/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปาง จัดสอบ E-Exam
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียน 2/2554 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่ไม่ได้เข้าสอบ N-NET และ NT เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมาเข้ารับ การสอบแบบ E - Exam ณ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

การสอบแบบ E – Exam เป็นการสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ( NT ) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้แบบทดสอบแบบ Online ผ่านระบบ InternetE-Exam

ระบบ E-Exam เป็นการทดสอบข้อเขียนรูปแบบหนึ่ง โดยการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทำข้อสอบและทราบผลคะแนนทันทีที่สอบเสร็จ  
  
    19/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
จิตอาสาเยียวยาประชาชน 11 ธ.ค 54
    ทีมงานจิตอาสาเยียวยาประชาชน กศน.จังหวัดลำปางได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดคาราวานร่วมใจคืนรอยยิ้มและความสุขในวันที่ 11 ธันวาคม 2554 ณ วัดดอนเมือง กรุงเทพ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายยกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิด     
    16/12/2554
 
อ่านรายละเอียด..
จิตอาสาเยียวยาประชาชน 9 ธันวาคม 2554
    ทีมงานจิตอาสาเยียวยาประชาชน กศน.จังหวัดลำปางได้เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554      
    16/12/2554
 
อ่านรายละเอียด..
จิตอาสาเยียวยาประชาชน 7 - 25 ธ.ค 54
    ทีมงานจิตอาสาเยียวยาประชาชน กศน.จังหวัดลำปางได้ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 7 - 25 ธันวาคม 2554 โดยการนำทีมของ นายสะอาด สุทธิพรมณีวัฒน์ ผอ.กศน วังเหนือ และ นายนิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน แม่พริกและทีมงานจิตอาสาเยียวยาประชาชนจำนวน 31 คน      
    16/12/2554
 
อ่านรายละเอียด..
จิตอาสาเยียวยาประชาชน 6 ธันวาคม 2554
    ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ทีมงานจิตอาสาเยียวยาประชาชน กศน.จังหวัดลำปางได้พักที่วัดจำปา

เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร

  
  
    16/12/2554
 
อ่านรายละเอียด..
จิตอาสาเยียวยาประชาชน 6 ธ.ค 54
    กศน.จังหวัดลำปางได้นำทีมงานจิตอาสาเยียวยาประชาชนจำนวน 31 คน โดยการนำของนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ. กศน.จังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดงาน จิตอสา เยียวยาประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ กศน.ทำให้ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานที่ศูนย์ราชการหลักสี่     
    16/12/2554
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/17 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th