ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่ทะ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสพบปะพี่น้องเกษตรกร
    วันศุกร์ที่ 8 มกราคม นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสามารถ ลอยฟ้า ในโอกาสพบปะพี่น้องเกษตรกร พร้อมมอบเช็คสนับสนุนให้องค์กรเกษตร จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 5,537,000 บาท
ภายในงานดังกล่าวทางโฮงเฮียนพอพียง กลุ่มฮักน้ำจาง หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการสร้างความเข็มแข็งองค์กรเกษตรกร "สมาชิกสัมพันธ์" สำนักงานสาขาลำปาง มีเวทีสมาชิกสัมพันธ์เสวนา ถอดสรุปทเรียน "เกษตรกรไทย เหลียวหน้า แลหลัง เกษตรอินทรีย์" ...

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ

  
  
    17/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ กศน.อำเภอแม่ทะ ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบล ทั้ง 10 ตำบล ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน พนึ่งคน หนึ่งอาชีพ โดยได้มีการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ อาทิ การทำขนมเทียนแก้ว, ทับทิมกรอบ, ขนมไทย, แซนวิสและสลัด, การนวดแผนไทย, ไข่เค็มใบเตย, น้ำพริกลาบ น้าพริกแกงอ่อม เป็นต้น โดยได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-12 มกราคมที่ผ่านมา

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันเด็กแห่งชาติ กศน.ตำบลหัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    วันเด็กแห่งชาติ กศน.ตำบลหัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จัดวันที่ 8 มกราคม 2559 มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม     
    15/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันเด็กแห่งชาติ กศน.ตำบลเมืองปาน
    กศน.อำเภอเมืองปานได้จัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลเมืองปาน มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้     
    15/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 9 มกราคม 2559
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ ศศช.บ้านห้ยวาด

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยงานการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมเวที กิจกรรมวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การวาดรูปและการปั้นดินน้ำมัน ปิงโกอาเซียน และการฝึกอาชีพพับใบเตยสมุนไพร "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งได้รับสนับสนุนของรางวัลจากเทศาบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศศช.บ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     
    14/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 9 มกราคม 2559
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ ศศช.บ้านแม่ก๋า

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยงานการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายในงานมีกิจกรรมเวที กิจกรรมวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การวาดรูปและการปั้นดินน้ำมัน ปิงโกอาเซียน และการฝึกอาชีพพับใบเตยสมุนไพร "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งได้รับสนับสนุนของรางวัลจากเทศาบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง ในวันที่ 10 มกราคม 2559 ณ ศศช.บ้านแม่ก๋า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     
    11/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 9 มกราคม 2559
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ ศศช.บ้านห้วยวาด

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยงานการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมเวที กิจกรรมวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การวาดรูปและการปั้นดินน้ำมัน ปิงโกอาเซียน และการฝึกอาชีพพับใบเตยสมุนไพร "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งได้รับสนับสนุนของรางวัลจากเทศาบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศศช.บ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     
    11/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันเด็กแห่งชาติ 2559 กศน.ตำบลเสริมขวา
    กศน.ตำบลเสริมขวา กศน.ตำบลเสริมกลาง และห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงามร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ อบต.เสริมขวา โดยจัดโครงการ กศน.ศูนย์ฝึกอาชีพให้ประชาชน 1 คน 1 อาชีพ หลักสูตรการทำผัดไทกุ้งสด และกิจกรรมบิงโกอาเซียน     
    11/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันเด็กแห่งชาติ 2559 ตำบลเสริมซ้าย
    กศน.ตำบลเสริมซ้าย และ กศน.ตำบลเสริมขวา ร่วมกับเทศบาลตำบลเสริมซ้าย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2559 โดยมีกิจกรรมดังนี้ บิงโกอาเซียน และปริศนาอาเซียนพาเพลิน วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    11/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ขอแสดงความยินดีกับนายปรัชญา เงินถา นศ.ตำบลเมืองยาว กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น
    ขอแสดงความยินดีกับนายปรัชญา เงินถา นศ.ตำบลเมืองยาว กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลพร้อมรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
  
  
    8/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันเด็กแห่งชาติ 2559 กศน.อำเภอเสริมงาม
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559 โดยมีกิจกรรมดังนี้ วาดภาพระบายสี สอยดาวอาเซียน อาเซียนพาเพลิน และโยนห่วงรวมปนะชาคมอาเชียน วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม     
    8/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
1 คน 1 อาชีพ กศน.ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
    วันที่ 7 มกราคม 2559 กศน.ตำบลเสริมซ้าย จัดโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน..หนึ่งอาชีพ" เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานและมีอาชีพอยู่แล้วได้รับการฝึกอาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมต่อไป ซึ่งทำให้ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น ณ กศน.ตำบลเสริมซ้าย     
    8/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 30 ธ.ค.2558 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
    วันที่ 30 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาเพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมวสวัสดีปีใหม่ 2559 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร กศน.อำเภอแจ้ห่มทุกคน     
    5/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร และเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2558พร้อมขอความคิดเห็นแผนปฏิบัติการประจำปี2559 ,แผนพัฒนากศน.อำเภอห้างฉัตรต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558      
    4/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 กศน.อำเภอเสริมงาม
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการดำเนินงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2559 - 2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ กศน.อำเภอเสริมงาม วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเสริมงาม     
    25/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/65 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th