ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ประชาสัมพันธ์รับนศ.ใหม่ ๒/๒๕๕๘
    กศน.อำเภอเถิน จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์ รับนศ.ใหม่ ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
http://goo.gl/4o74fM  
  
    13/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนนาโป่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
    กศน.อำเภอเถินโดย กศน.ตำบลนาโป่ง ร่วมงาน "โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนนาโป่ง " ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง      
    30/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำเสนอการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปี2558 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
    ในวันที่ 28 กันยายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทองพร้อมทั้งคณะบุคคลากรนำเสนอการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปี2558 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษานำโดยนายชานนท์ สิทธิไพศาลประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมให้คณะกรรมสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรวิชาเลือลูกเสือ กศน.1     
    29/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2558
    กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2558 ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเมืองปานเป็นประธานพิธี ในวันที่ 25 กันยายน 2558     
    29/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวจังหวัดลำปาง ณ อุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวจังหวัดลำปาง ณ อุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน ได้นำรถโมบายมาให้บริการประชาชนและสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว วันที่ 17 กันยายน 2558     
    29/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานในงาน สุขทางใจ สุขทางปัญญา สุขศิลปวัฒนธรรมล้านนา และสุขคนดี ในลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต ซึ่งจัดโดยจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายธานินทร์ สุภาแสน เป็นประธานในพิธี โดยคณะผู้บริหารและคณะครู คณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับท่าน ว. วชิระเมธี ในงานครั้งนี้ด้วย
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานในงาน สุขทางใจ สุขทางปัญญา สุขศิลปวัฒนธรรมล้านนา และสุขคนดี ในลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต ซึ่งจัดโดยจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายธานินทร์ สุภาแสน เป็นประธานในพิธี โดยคณะผู้บริหารและคณะครู คณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับท่าน ว. วชิระเมธี ในงานครั้งนี้ด้วย     
    28/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 24-25 กันยายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
    ในวันที่ 24-25 กันยายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรตินายชานนท์ สิทธิไพศาล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการประเมินพร้อมนายจรณชัย วรรณทองผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเป็นคณะประเมิน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร      
    25/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการักชาติรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ส่งผลงานโครงการักชาติรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งได้รับรางวัลที่ 2 จากสำนักงาน ป.ป.ช.     
    24/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
เวทีวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านอำเภอแจ้ห่ม 15 กันยายน 2558
    วันที่ 15 กันยายน 2558 อำเภอแจ้ห่มได้จัดกิจกรรมเวทีวางยุทศาสตร์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านอำเภอแจ้ห่ม โดยมีความร่วมมือทุกภาคส่วนได้แก่ คณะสงค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ การปกครองท้องถิ่น และตัวแทนกลุ่มผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน เป็นต้น เพื่อให้การส่วเสริมการอ่านในระดับอำเภอแจ้ห่ม เป็นนครการอ่านอย่างยั่งยืน โดยมี กศน.อำเภอแจ้ห่ม เป็นเลขาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา     
    17/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
สอบปลายภาคเรียน 1/2558 รายวิชาเลือก
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 รายวิชาเลือก การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 13 กันยายน 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม     
    15/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.แจ้ห่มจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม (STEM+C)
    กศน.แจ้ห่มจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม (STEM+C) กิจกรรมศึกษาการแตกกอของเมล็ดพันธุ์ข้าวของแต่ละสายพันธุ์ ของนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
  
    14/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมงาน พิธิเฉลิมฉอลงงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี 2558
    กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมงาน พิธิเฉลิมฉอลงงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี 2558 ณ ลานจอดรถเซ็นทรัสพลาซ่า ลำปาง ในวันที่ 8-9 กันยายน 2558      
    14/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมสัมมนาครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูฯ
    กศน.อำเภอเถิน จ.ลำปาง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ETV รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันกศน.ภาคเหนือ จ.ลำปาง (โดย กศน.ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน)     
    14/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558
    วันที่ 8-9 กันยายน 2558 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันที่สากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558 โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โครงงานนักศึกษา การเต้น cover dance การร้องเพลง และการแสดงฟ้อนเล็บ นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการงานการศึกษาตามอัธยาศัย     
    13/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2558
    กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ. 2558" วันที่ 8-9 กันยายน 2558 ณ ลานจอดรถเซนทรัลพลาซ่าลำปาง
นอกจากนี้ บุคลากรของ กศน.อำเภอเสริมงาม ได้รับรางวัลดีเด่นถึง 2 ท่านด้วยกันคือ
นายนันทวัฒน์ กอนแก้ว ได้รับรางวัล กศน.ตำบลดีเด่น
นางสาวอรทัย ทาอาสา ได้รับรางวัล ครู กศน.ดีเด่น  
  
    12/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/62 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th