ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียน2/2558 กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรมคืนของกองลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน.ตำบลหลวงใต้
    วันที่ 19- 20 ธันวาคม 2558
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียน2/2558
กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรมคืนของกองลูกเสือวิสามัญ
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน.ตำบลหลวงใต้
โดยมี นางนงนุช ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว เป็นผู้อำนวยการค่าย และ นายรักษก อภิวงค์คำ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองลูกเสือวิสามัญ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 55 คน
  
  
    20/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วันศรีหลวง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วันศรีหลวง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  
  
    17/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
"มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5" วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ส่วนราชการ อปท.ทุกแห่ง โรงเรียนสังกัด สพฐ.ลำปางเขต.3 สภ.แจ้ห่ม คปสอ.แจ้ห่ม สถานเลี้ยงเด็กพีระยานาวิน สำนักงาน กศน.ลำปาง และครอบครัวเข้มแข็งลำปาง สสส. ได้จัดมหกรรมกาดนัดจากอำเภอแจ้ห่ม ฮักการอ่าน ครั้งที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านตามวาระการอ่านอำเภอแจ้ห่ม ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที และฐานส่งเสริมการภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิเช่น นิทรรศการส่งเสริมอ่าน จำนวน 26 ฐานเรียนรู้ การแสดงของนักเรียน การจำหน่านผลิตภัณฑ์อาชีพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รถโมบายส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5 เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างกระแสการอ่านให้ชาวอำเภอแจ้ห่ม และชาวจังหวัดลำปางได้รับรู้รับทราบงานส่งเสริมการอ่านอำเภอแจ้ห่มในวงกว้าง เพื่อให้ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านทุกหน่วยงาน/องค์กรทั้งในและนอกอำเภอแจ้ห่มได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงาน อันจะช่วยหนุนเสริมกันต่อไป ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กศน. มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ความเข้าใจและพร้อมให้การสนับจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้การอ่านแทรกเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิต และกลายเป็นวัฒนธรรมการอ่านของคนแจ้ห่ม  
  
    11/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
    กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ นำโดยนางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน บุคคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน     
    11/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
     วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 บุคลากร กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมกิจกรรมดังนี้
- ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง
- ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณป่าต้นน้ำ"บ้านเล็กในป่าใหญ่" ณ พื้นที่ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
- ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม  
  
    10/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอวังเหนือ จัดทำแฟนเพจเพื่อการศึกษา
    กศน.อำเภอวังเหนือ ได้จัดทำแฟนเพจเพื่อการศึกษา โดยได้จัดทำครบทุกแห่ง จำนวน 11 แฟนเพจ ประกอบด้วย 1.กศน.อำเภอวังเหนือ 2.กศน.ตำบลวังแก้ว 3.กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว 4.กศน.ตำบลวังเหนือ 5.กศน.ตำบลวังซ้าย 6.กศน.ตำบลวังทอง 7.กศน.ตำบลวังใต้ 8.กศน.ตำบลวังทรายคำ 9.กศน.ตำบลร่องเคาะ 10.ศูนย์การเรียนชุมชนคนพิการอำเภอวังเหนือ 11.ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ โดยท่านสามารถเข้าไปได้ที่ www.nfe5110.com โดยจะมีลิงค์ให้เข้าไปยังแฟจเพจอยู่บนหน้าเว็บไซต์

นัทธพงศ์ ตามวงค์...ข้อมูล  
  
    8/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ
3. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
4. ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา อบต.วิเชตนคร
5. ทำความสะอาดบริเวณและอาคาร กศน.อำเภอแจ้ห่ม
6. จุดเทียนชัยถวายพระพร  
  
    7/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำบุคลากร กองลูกเสือ กศน.และอาสายุวกาชาด กศน.ร่วมกิจกรรม"BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ"
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำบุคลากร กองลูกเสือ กศน.และอาสายุวกาชาด กศน.ร่วมกิจกรรม"BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2588 เริ่มต้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมปั่น กองลูกเสืออำนวยควสใสะดวกในการจราจร และอาสาสมัครยุวกาชาดให้บริการน้ำดื่ม     
    7/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
เชิญร่วมงาน "มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5" วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
    เชิญร่วมงาน "มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5" เป็นกิจกรรมรณงค์ส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย กศน.อำเภอแจ้ห่ม ส่วนราชการ อปท.ทุกแห่ง ของอำเภอแจ้ห่ม กศน.จังหวัดลำปาง และครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง ซึ่งในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิเช่น นิทรรศการส่งเสริมอ่าน การแสดงของนักเรียน การจำหน่านผลิตภัณฑ์อาชีพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รถโมบายส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม     
    7/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
    กศน.อำเภอเสริมงาม พร้อมด้วย นักศึกษา กศน. ร่วมกับ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ถวายเป็นราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีจุดเริ่มต้น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จุดสิ้นสุด ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 4 ธันวาคม 2558     
    4/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ เข้าสอบธรรมศึกษาฯ
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ เข้าสอบธรรมศึกษาฯ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      
    3/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าเวียง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
    กศนงอำเภอเมืองปาน ออกหน่่วยเคลื่อนที่บ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้นำหนังสือและความรู้อาเซียนไปให้บริการประชาชน     
    2/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ทำการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ทำการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน เป็นประธานในพิธี     
    27/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลเมืองมาย รับมอบศูนย์ ICT เพื่อชุมชนตำบลเมืองมาย จากบริษัท ซีเอส ล๊อกอินโฟ จำกัด มหาชน
    กศน.ตำบลเมืองมาย รับมอบศูนย์ ICT เพื่อชุมชนตำบลเมืองมาย จากบริษัท ซีเอส ล๊อกอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดย ศ.นพ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท และนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่งมอบให้กับชุมชนตำบลเมืองมาย ตามโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมไทย "การศึกษาเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง" โดยมีผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นายก อบต.เมืองมาย และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับมอบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558     
    27/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่
โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การฝึกวิชาชีพการทำข้าวเหนียวปิ้ง ได้รับความสนในการเข้าเข้ากิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  
  
    27/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/64 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th