ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
     วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 บุคลากร กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมกิจกรรมดังนี้
- ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง
- ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณป่าต้นน้ำ"บ้านเล็กในป่าใหญ่" ณ พื้นที่ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
- ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม  
  
    10/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอวังเหนือ จัดทำแฟนเพจเพื่อการศึกษา
    กศน.อำเภอวังเหนือ ได้จัดทำแฟนเพจเพื่อการศึกษา โดยได้จัดทำครบทุกแห่ง จำนวน 11 แฟนเพจ ประกอบด้วย 1.กศน.อำเภอวังเหนือ 2.กศน.ตำบลวังแก้ว 3.กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว 4.กศน.ตำบลวังเหนือ 5.กศน.ตำบลวังซ้าย 6.กศน.ตำบลวังทอง 7.กศน.ตำบลวังใต้ 8.กศน.ตำบลวังทรายคำ 9.กศน.ตำบลร่องเคาะ 10.ศูนย์การเรียนชุมชนคนพิการอำเภอวังเหนือ 11.ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ โดยท่านสามารถเข้าไปได้ที่ www.nfe5110.com โดยจะมีลิงค์ให้เข้าไปยังแฟจเพจอยู่บนหน้าเว็บไซต์

นัทธพงศ์ ตามวงค์...ข้อมูล  
  
    8/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ
3. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
4. ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา อบต.วิเชตนคร
5. ทำความสะอาดบริเวณและอาคาร กศน.อำเภอแจ้ห่ม
6. จุดเทียนชัยถวายพระพร  
  
    7/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำบุคลากร กองลูกเสือ กศน.และอาสายุวกาชาด กศน.ร่วมกิจกรรม"BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ"
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำบุคลากร กองลูกเสือ กศน.และอาสายุวกาชาด กศน.ร่วมกิจกรรม"BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2588 เริ่มต้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมปั่น กองลูกเสืออำนวยควสใสะดวกในการจราจร และอาสาสมัครยุวกาชาดให้บริการน้ำดื่ม     
    7/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
เชิญร่วมงาน "มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5" วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
    เชิญร่วมงาน "มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5" เป็นกิจกรรมรณงค์ส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย กศน.อำเภอแจ้ห่ม ส่วนราชการ อปท.ทุกแห่ง ของอำเภอแจ้ห่ม กศน.จังหวัดลำปาง และครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง ซึ่งในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิเช่น นิทรรศการส่งเสริมอ่าน การแสดงของนักเรียน การจำหน่านผลิตภัณฑ์อาชีพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รถโมบายส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม     
    7/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
    กศน.อำเภอเสริมงาม พร้อมด้วย นักศึกษา กศน. ร่วมกับ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ถวายเป็นราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีจุดเริ่มต้น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จุดสิ้นสุด ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 4 ธันวาคม 2558     
    4/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ เข้าสอบธรรมศึกษาฯ
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ เข้าสอบธรรมศึกษาฯ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      
    3/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าเวียง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
    กศนงอำเภอเมืองปาน ออกหน่่วยเคลื่อนที่บ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้นำหนังสือและความรู้อาเซียนไปให้บริการประชาชน     
    2/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ทำการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ทำการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน เป็นประธานในพิธี     
    27/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลเมืองมาย รับมอบศูนย์ ICT เพื่อชุมชนตำบลเมืองมาย จากบริษัท ซีเอส ล๊อกอินโฟ จำกัด มหาชน
    กศน.ตำบลเมืองมาย รับมอบศูนย์ ICT เพื่อชุมชนตำบลเมืองมาย จากบริษัท ซีเอส ล๊อกอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดย ศ.นพ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท และนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่งมอบให้กับชุมชนตำบลเมืองมาย ตามโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมไทย "การศึกษาเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง" โดยมีผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นายก อบต.เมืองมาย และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับมอบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558     
    27/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่
โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การฝึกวิชาชีพการทำข้าวเหนียวปิ้ง ได้รับความสนในการเข้าเข้ากิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  
  
    27/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับรางวัล โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้ารับรางวัลที่ 2 โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จากสำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ช) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558     
    19/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมกฐินประจำปี 2558 ตามวัดต่างๆในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมกฐินประจำปี 2558 ตามวัดต่างๆในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม โดยมีผู้บริหาร และครู กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมในการทำบุญในครั้งนี้     
    19/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม ประธานเปิดป้ายบ้านหนังสือชุมชน บ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม
    นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม ประธานเปิดป้ายบ้านหนังสือชุมชน ของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ สสส. และ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีเปิด บ้านนางพรทิพย์ มีมานะ บ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม ซึ่งจะดำเนินการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับชุมชน และขยายบริการสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป     
    19/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลปงดอน ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ บ้านเลาสู ตำบลปงดอน
    กศน.ตำบลปงดอน ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่อาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับชาวไทยภุเขา (เผ่าเหย้า) บ้านเลาสู ตำบลปงดอน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558     
    19/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/63 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th