ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเมืองปาน ได้นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558
    ครูผู้ช่วย ครูกศน.ตำบล ได้นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ปนะจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง     
    24/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ๒๕๕๘ (กศน.อ.เถิน จ.ลำปาง)
    กศน.อำเภอเถิน โดย กศน.ตำบลแม่วะ เข้า ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะพบปะประชาชนตำบลแม่วะร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ วัดแม่วะเด่นชัย หมู่ 5 ต.แม่วะ อ.เถิน ลำปาง      
    24/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 ก.ค.2558
กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำนักศึกษาร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

    วันที่ 21 ก.ค.2558
กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำนักศึกษาร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานการประกวดงานวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับรางวัลชมชมเชยโครงงานเครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดพลังงานและรางวัลชนะเลิศโครงงานปั้มลมอัจฉริยระ ระดับภาคเหนือตอนบน และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป  
  
    23/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
    กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมงาน "การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านสองแควตะวันออก ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง     
    23/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    กศน.อำเภอเถิน โดยกศน.ตำบลแม่วะ จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตำบลแม่วะ พัฒนาศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง จากกี่กระตุก จากกี่ไม้เป็นกี่เหล็ก และจัดทำป้ายศูนย์การเรียนรู้
http://www.korsornorthoen.com/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B0/85-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B0  
  
    22/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร จัดงานกาดมั่วคัวแลง ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร มีการจำหน่ายสินค้าOTOP และสินค้า่ต่างๆมากมาย ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร จัดงานกาดมั่วคัวแลง ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร มีการจำหน่ายสินค้าOTOP และสินค้า่ต่างๆมากมายและยังมีการประกวดร้องเพลง ประกวดผู้สูงอายุฟันดี ,ผู้สูงอายุแต่งตัวงาม,จ้อยซอ และยังมีกิจกรรมการอ่านกศน.อำเภอห้างฉัตร รถโมบายกศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป      
    21/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับกศน.อำเภอเมืองลำพูน จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือหนองกระทิง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 16-19 กรกฏาคม 2558
    กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับกศน.อำเภอเมืองลำพูน จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือหนองกระทิง จังหวัดลำปาง มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 65 คน ตั้งแต่วันที่ 16-19 กรกฏาคม 2558      
    21/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง นำคณะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง เข้ารับการอบรมการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธี SCG เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
    ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง นำคณะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง เข้ารับการอบรมการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธี SCG เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558     
    21/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[15 7 2558] การอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 16 โดยในครั้งนี้ ผลงานของทาง กศน. อำเภอเมืองลำปาง ได้รับเลือกให้ถูกนำเสนอทางช่อง ETV
    ผอ.ดร. ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ นำคณะครู กศน. อำเภอเมืองลำปาง เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 16 โดยในครั้งนี้ ผลงานของทาง กศน. อำเภอเมืองลำปาง ได้รับเลือกให้ถูกนำเสนอทางช่อง ETV ด้วย คือ ผลงานของ นางสาว สายพิณ ใจแก่น จากตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558     
    20/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[14 7 2558] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา Google Drive และ Google Blog
    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมือง ลำปาง กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยมีนายกฤษณะ เจริญอรุณวัฒนา เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่อง Cloud โดยมีวิธีการใช้ Google Drive เป็นหัวข้อในช่วงเช้า และช่วงบ่ายมีการให้ความรู้ในเรื่องการใช้งาน Google Blog เพื่อใช้นำเสนองาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558     
    20/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[13 7 2558] โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ผอ. ดร. ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะครู และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์กศน. เข้าอบรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558
    [13 7 2558] โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ผอ. ดร. ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะครู และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์กศน. เข้าอบรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558     
    20/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร
    กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร     
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกศน.อำเภอห้างฉัตรและเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร
    วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกศน.อำเภอห้างฉัตรและเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร ได้รับเกียรตินายจรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรให้โอวาทเกี่ยวกับการจัดโครงการในครั้งนี้     
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 กศน.ตำบลหนองหล่มเข้าร่วมจัดอำเภอเคลื่อนที่ตำบลหนองหล่ม พร้อมส่วนราชการ ณ วัดง้าวพิชัย ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
    กศน.ตำบลหนองหล่มเข้าร่วมจัดอำเภอเคลื่อนที่ตำบลหนองหล่ม พร้อมส่วนราชการ ณ วัดง้าวพิชัย ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและนิทรรศการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม ฝึกอบรมการทำดอกเทียน     
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเมืองมายถ่ายทอดภูมิปัญญาการสานกล่องข้าวให้กับเยาวชนและกลุ่มผู้สนใจ
วันที่ 10/07/2558

    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเมืองมายถ่ายทอดภูมิปัญญาการสานล่องข้าวให้กับเยาวชนและกลุ่มผู้สนใจซึ่งได้รับความสนใจในการฝึกปฎิบัติซึ่งผลงานเป็นของตนเองสามารถนำกลับไปใช้ได้จริง ของ กศน.ตำบลเมืองมาย     
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/57 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th