ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
    เมื่อวันที่ 22 เม.ย.57 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    23/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดยผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดยผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำ ดำหัว เจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ และผู้อาวุโสในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม     
    23/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำ เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
    บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำ พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา เจ้าอาวาสวัดศาลาดงลาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นำโดย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครูสอนผู้พิการ ร่วมสรงน้ำพระครูปัญญาศีลวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557 เพื่อเป็นการขอศีล ขอพร และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    18/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรดน้ำ ดำหัว นายอำเภอเกาะคา
    บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรดน้ำ ดำหัวนายอำเภอเกาะคา ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา ในวันที่ 17 เมษายน 2557 นำโดย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครูสอนผู้พิการ ร่วมรดน้ำ ดำหัว นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557 เพื่อเป็นการขอศีล ขอพร และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    18/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรดน้ำ ดำหัว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา
    บุคลากรศูนย์ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรดน้ำดำหัว นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ณ สำนักงาน กศน.อำเภอเกาะคา ในวันที่ 17 เมษายน 2557 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557 โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ครู กศน.ตำบล ครูสอนผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการขอศีล ขอพร และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    18/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง
    บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำ พระครูพิธานนพกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ในวันที่ 17 เมษายน 2557 นำโดย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครูสอนผู้พิการ ร่วมสรงน้ำพระครูพิธานนพกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557 เพื่อเป็นการขอศีล ขอพร และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    18/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำ พระครูปัญญาศีลวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
    บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำ พระครูปัญญาศีลวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วัดท่าผา ในวันที่ 17 เมษายน 2557 นำโดย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครูสอนผู้พิการ ร่วมสรงน้ำพระครูปัญญาศีลวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557 เพื่อเป็นการขอศีล ขอพร และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    18/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ "สืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลีและรดน้ำดำหัวขอปอนคนเฒ่าคนแก่"
    กศนอำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการ "สืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลีและรดน้ำดำหัวขอปอนคนเฒ่าคนแก่" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ณ วัดแม่ไฮ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดขบวนรถแห่ไม้ค้ำสะหลี และธิดาไม้ค้ำสะหลี และการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์ การรดน้ำดำหัว และแห่ไม้ค้ำสะหลี และจัดกิจกรรมการเรียนรู้การตัดตุงใส้หมู ให้กับผู้ร่วมงานและผู้สูงอายุ

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    18/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการมหกรรมรักการอ่าน และวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา ปี 2557
    บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการมหกรรมรักการอ่าน และวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา ปี 2557 โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบรางวัล บ้านหนังสืออัจฉริยะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น มอบรางวัลให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม กศน. ดีเด่น จากนั้นนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น , ประถมศึกษา, ศิษย์เก่าที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลืองาน กศน. ดีเด่น และครูดีในดวงใจ พร้อมให้โอวาท กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดเรียงความ "การดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" การประกวดร้องเพลง การแสดงของนักศึกษา กศน. นิทรรศการผลงาน กศน. ตำบล 9 ตำบล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา โมบายส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง และนิทรรศการหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายฯ มีนักศึกษา ประชาชนมาร่วมงานกว่า 300 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    18/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีล้านนาดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริกพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีล้านนาดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาและจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านแม่พริกลุ่ม     
    11/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ติดป้ายรณรงค์ป้องกันและลุดอุบัติเหตุทางถนน
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ติดป้ายรณรงค์ป้องกันและลุดอุบัติเหตุทางถนน ทั้ง 5 ตำบล ของอำเภอเมืองปาน      
    11/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 เมษายน 2557
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้นำอาจารย์ลำดวน พงษ์นิกรเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557

    วันที่ 1 เมษายน 2557
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้นำอาจารย์ลำดวน พงษ์นิกรเข้ารับรางวัลเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  
  
    4/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมทำฝายชะลอน้ำและแนวกันไฟ
    วันที่ 28 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอแจ้ห่มนำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ครูกศน.ตำบล ครูผู้สอนคนพิการ และนักศึกษา กศน. ตำบลบ้านสา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอแจ้ห่ม หัวหน้าหน่วยราชการ SCG ลำปาง พร้อมประชาชนบ้านสาแพะ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 ทำฝายชะลอน้ำและแนวกันไฟ ณ พระบาท 4 รอย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม

ประกาศิต หน้าขาว : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    2/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 2557
    วันที่ 28 มี.ค.2557 เวลา 09.00 น. โดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ได้นำบุคลากรและนักศึกษาของกศน.อำเภอแจ้ห่มเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 2557 โดยขบวนได้เดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกด้านจราจรจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม และบริการน้ำดื่มจากบริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาแจ้ห่ม

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    2/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สว.
    กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สว. พร้อมกับรณรงค์ขจัดภัยหมอกควัน และต้านยาเสพติด ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิด และให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และในวันดังกล่าวได้จัดให้มีการเดินรณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สว. พร้อมกับรณรงค์ขจัดภัยหมอกควัน และต้านยาเสพติด การรณรงค์มีนักศึกษาร่วมเดิน และปั่นจักรยาน โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 3 สาย โดยใช้เส้นทางดังนี้
สายที่ 1 ประกอบด้วย กศน.ตำบลศาลา นาแก้ว และไหล่หิน เดินถึึงหน้าโรงพยาบาลเกาะคา จักรยานถึงวัดศาลาดงลาน
สายที่ 2 ประกอบด้วย กศน.ตำบลท่าผา นาแส่ง และวังพร้าว เดินถึงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะคา จักรยานถึงโรงเรียนบ้านนางแตน
สายที่ 3 ประกอบด้วย ตำบลลำปางหลวง เกาะคา และใหม่พัฒนา เดินถึงหน้าตลาดคลองถม จักรยานถึงหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

พงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    27/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/43 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th