ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

เยี่ยมบ้านนักศึกษากศน.อำเภอห้างฉัตร
    เยี่ยมบ้านนักศึกษากศน.อำเภอห้างฉัตร     
    22/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดอบรมบุคคลากรเรื่องการนิเทศภายใน ณ ห้องประชุมกศน.อำเอห้างฉัตร ในวันที่ 20-22 มกราคม 2559
    กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดอบรมบุคคลากรเรื่องการนิเทศภายใน ณ ห้องประชุมกศน.อำเอห้างฉัตร ในวันที่ 20-22 มกราคม 2559 โดยได้รับเกียรติอาจารย์อัญชลี ธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้     
    22/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแม่ทะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
     วันพุธที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแม่ทะ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ ทั้ง 10 ตำบล ณ วัดแม่ทะหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้ ซื่งกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องประวัติความเป็นมาของศาสนา เรื่องความเสียสละ มีเมตตา กรุณา ให้อภัย รวมถึงการสร้างความตะหนักในเรื่องความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ โดยพระวิทยากร จากโรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เวลา 13.00 น. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภายหลังจากรับฟังการบรรยายแล้ว นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดแม่ทะหลวง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 119 คน

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    20/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมพิธีวันครู
    คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 60 ณโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ในวันที่ 16 มกราคม 2559     
    20/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ชุมนุมครูกล่าวคำปฏิญาตนต่อผู้ปกครองและชุมชน
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน พร้อมครู ชุมนุมกล่าวคำปฏิญาตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลแม่สุก     
    19/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรม
วันครู ประจำปี 2559

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2559 โดยมีพิธีภาคเช้าร่วมทำบุญตักบาตร ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม และพิธีรำลึกบุญคุณครูบูรพาจารย์ ณ สำนักงาน สพฐ.ลำปาง เขต 3     
    18/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
เยี่ยมนักศึกษา กศน.อำเภอเสริมงาม
    นางชลพิชา หาญณรงค์ ผอ.กศน.อำเภอเสริมงาม พร้อมด้วยครู กศน. เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.อ.เสริมงาม และได้น้อมนำกระแส พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู" มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาครูและผู้เรียน วันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
  
  
    18/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันครู 16 มกราคม 2559 กศน.อำเภอเสริมงาม
    นางชลพิชา หาญณรงค์ ผอ.กศน.อำเภอเสริมงาม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครู ที่ 16 มกราคม 2559 ณโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม     
    18/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
การทำน้ำยาล้างจาน นักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเสริมงาม
    นักศึกษาคนพิการ ตำบลเสริมขวา และตำบลทุ่งงาม ร่วมทำกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบวิธีขั้นตอนการทำน้ำยาล้างจาน เป็นการประหยัดรายจ่ายในการซื้อน้ำยาล้างจานมาใช้เอง และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว วิทยากร โดย นายรณชัย สมศรี ครูผู้สอนคนพิการ วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ บ้านนักศึกษาคนพิการ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 7 บ้านแม่เลียง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    18/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเสริมงาม เคลื่อนที่ ตำบลเสริมกลาง
    กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมกับอำเภอเสริมงาม ในโครงการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ โดย กศน.ตำบลเสริมกลาง จัดกิจกรรมอ่านได้ทำได้ การทำดอกกุหลาบจากใบเตย และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสีอาเซียน ให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน และส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทั่วไป วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    18/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมงานวันครู อำเภอแม่ทะ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559
    วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร กศน.อ.แม่ทะ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร (ตักบาตรเงินบาททอง) เพื่อนำเงินจัดตั้งกองทุน "วันครูเพื่อการศึกาาอำเภอแม่ทะ" พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา กล่าวคำฉันท์รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กิจกรรมเนื่องในวันครู กศน.อำเภอแม่ทะ
    เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้นำคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันครู
เวลา 11.00 น. นำคณะครู เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ และร่วมมอบของรางวัลในงานสัมพันธ์ปีใหม่ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำเไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสพบปะพี่น้องเกษตรกร
    วันศุกร์ที่ 8 มกราคม นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสามารถ ลอยฟ้า ในโอกาสพบปะพี่น้องเกษตรกร พร้อมมอบเช็คสนับสนุนให้องค์กรเกษตร จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 5,537,000 บาท
ภายในงานดังกล่าวทางโฮงเฮียนพอพียง กลุ่มฮักน้ำจาง หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการสร้างความเข็มแข็งองค์กรเกษตรกร "สมาชิกสัมพันธ์" สำนักงานสาขาลำปาง มีเวทีสมาชิกสัมพันธ์เสวนา ถอดสรุปทเรียน "เกษตรกรไทย เหลียวหน้า แลหลัง เกษตรอินทรีย์" ...

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ

  
  
    17/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ กศน.อำเภอแม่ทะ ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบล ทั้ง 10 ตำบล ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน พนึ่งคน หนึ่งอาชีพ โดยได้มีการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ อาทิ การทำขนมเทียนแก้ว, ทับทิมกรอบ, ขนมไทย, แซนวิสและสลัด, การนวดแผนไทย, ไข่เค็มใบเตย, น้ำพริกลาบ น้าพริกแกงอ่อม เป็นต้น โดยได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-12 มกราคมที่ผ่านมา

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันเด็กแห่งชาติ กศน.ตำบลหัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    วันเด็กแห่งชาติ กศน.ตำบลหัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จัดวันที่ 8 มกราคม 2559 มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม     
    15/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/66 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th