ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ร่วมกัน อสม.ตำบลแจ้ซ้อนเดินรณรงค์ยาเสพติด ตั้งแต่สถานี้ตำรวจแจ้ซ้อน(เก่า) ไปจนถึง โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2557
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ร่วมกัน อสม.ตำบลแจ้ซ้อนเดินรณรงค์ยาเสพติด ตั้งแต่สถานี้ตำรวจแจ้ซ้อน(เก่า) ไปจนถึง โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2557 โดยมีนาย สืบพงศ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน     
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557
    วันที่ 6 ก.ค. 2557 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอแจ้ห่มได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่สูงได้แก่ ศศช.บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง, ศศช.บ้านห้วยปง ตำบลปงดอน และศศช.บ้านแม่ก๋า ตำบลเมืองมาย ตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 28 ทุน มีนางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธี

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    6/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
TO BE NUMBER ONE
    บุคลากร กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE "คืนความสุขให้ประชาชน ร้อง เต้น เล่นอิสระ ปรองดอง สมานฉันท์" วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม     
    4/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกระบบ
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกระบบ โดย นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    3/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา และนักศึกษา ร่วมงานรวมพล "คนเกาะคา หัวใจปรองดองฯ "
    บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา จาก กศน. 9 ตำบล กว่าสองร้อยคน ร่วมงานรวมพล "คนเกาะคา หัวใจปรองดอง สองมือ ร่วมพัฒนา อาสา ประเทศไทย" ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ อ. เกาะคา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา ประมาณ 17.00 น. โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฯ

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    2/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดี ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2557      
    1/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2557
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฎิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดี ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม     
    1/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว จัดพิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว จัดพิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ประกอบด้วยพิธีไหว้ครู การชมวีดีทัศน์เดินหน้าประเทศไทย เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่สูงโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง นายคเชนทร์ มะโนใจ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว ในช่วงบ่าย ชมรมอายุวกาชาด กศน.อำเภองาว และกองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภองาว ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ กศน.อำเภอ วัดนางเหลียว และห้องสมุดประชาชนอำเภองาว ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือ “มีจิตสาธารณะ”      
    27/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการสร้างสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์...สู่ความพอเพียง
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมคณะครูและบุคลากรอำเภอแม่พริกจัดโครงการสร้างสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์...สู่ความพอเพียง ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ กศน.อำเภอแม่พริก     
    27/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและรับโลห์บุคลากรดีเด่น ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557
    กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ตามแผนยุทธ์ศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2556 และนายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง ครูอาสาฯ เข้ารับโลห์บุคลากรดีเด่น ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยได้เกียรติจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้มอบพร้อมเป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2557 ในกรอบความคิด สังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลาน...ให้ห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557     
    27/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที 25 มิถุนายน 2557 เวลา08.00 น.
    กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยบุคคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีโรงเรียนและส่วนราชการในเขตอำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมเดินรณรงค์ และมีบุคคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตรเข้ารับเกียรติบัตรบุคลลดีเด่นการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอำเภอห้างฉัตร ดังนี้
1.นายชัยรัตนชัย เอื้อเก่ง
2.นางจรัีสรัชช์ ถาน้อย
โดยได้รับเกียรติจากนายเด็ดดวง อนุกูล นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตร ในวันที 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร  
  
    27/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
    นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2528/ลป.75 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริกและนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. มาร่วมเดินรณรงค์เป็นจำนวนมาก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา     
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557
    กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว โดยมีนายศรุชา พงศ์ภัทรานนท์รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นประธานการประชุม

กศน.ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดตั้ง กศน.ตำบลวอแก้ว เป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล นำร่องของจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล และ บุคลากร องค์กร หน่วยงานให้ความร่วมมือและสนับสนุน จำนวน 22 คน เพื่อแจ้งบทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงาน และภารกิจในการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการศูนย์ ฯ ของคณะกรรมการ และร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
  
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการแรลลี่...รักการอ่าน
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการแรลลี่...รักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตลอดจนให้ความสำคัญของการอ่านในชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่พริกระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก รูปแบบกิจกรรมเป็นการเรียนรู้แบบฐานการเรียนรู้ มีจำนวน 3 ฐาน ฐานเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ฐานเรียนรู้เรื่องห้องสมุดประชาชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ กศน.อำเภอแม่พริก     
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/46 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th