ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 6/2556
    กศน.อำเภอเกาะคาร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง ดำเนินการโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (ค่ายลูกเสือหนองกระทิง) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ผู้อำนวยการฝึก ได้กล่าวรายงาน แจ้งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ในการฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา กศน.อำเภอห้างฉัตร กศน.อำเภอแม่ทะ กศน.อำเภอวังเหนือ กศน.อำเภองาว กศน.อำเภอแม่พริก และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมทั้งสิ้น 114 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    7/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับการตรวจขั้นที่ 5
    บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ที่ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) เข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อประเมิน และขอรับเครื่องหมาย วู้ดแบดจ์ 2 ท่อน ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 โดยมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ซึ่งผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 4 เดือน เข้ารับการตรวจจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลในการเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    7/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
เชิญเที่ยวงาน วันวิชาการ กศน.อำเภอเมืองปาน
     เชิญชวนเที่ยวงาน วันวิชาการ กศน.อำเภอเมืองปาน ภายในงานมีการประกวด โครงงานนักศึกษา กศน. การแข่งขันทักษะวิชาการ     
    5/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มจัดโครงการส่งเสริมการดูแล ช่วยเหลือสุขภาพผู้พิการ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยผู้ปกครอง
    วันที่ 31 ก.ค. 2556 กศน.อำเภอแจ้ห่มได้จัดโครงการส่งเสริมการดูแล ช่วยเหลือ สุขภาพผู้พิการ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยผู้ปกครอง ในโครงการได้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กฎหมายและสิทธิของผู้พิการที่ควรรู้และการดูแลช่วยเหลือผู้พิการ โดย นายสมภร ผัดแก้ว นักวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง, จิตวิทยาในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้พิการ โดย นางจินตนา นามบุญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแจ้ห่ม, การสู้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง โดย พระดนุพล มุนิวํโส วัดห้วยแหน ต.แม่สุก, และการช่วยเหลือผู้พิการจากภาครัฐ โดย นางปูชิตา พุ่มฟองฟู เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน อบต.แจ้ห่ม ซึ่งมี ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ มีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 60 คน

จารุนันท์ บัวเหลือง : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน
  
  
    3/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านบอม จัดโครงการ การเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพและรายได้ : การสานกระเป๋าจากหลอดกาแฟ
     เมื่อวันที่ 24 - 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวกุสุมา ดวงงา ครูผู้สอนคนพิการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านบอม จัดโครงการ การเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพและรายได้ : การสานกระเป๋าจากหลอดกาแฟ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบอมหลวง หมู่ที่ 1 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ กุสุมา ดวงงา
ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    1/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เยี่ยมเยือน กศน.อำเภอเมืองปาน
    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เยี่ยมเยือน กศน.อำเภอเมืองปาน ในการจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนานำพาจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความรู้ในเรื่องงานของ กศน.ให้กับนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน     
    1/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนานำพาจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองปานจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนานำพาจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน โดยมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานมาให้ความรู้และเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ     
    1/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นิเทศตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนในค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา
    กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดย ผู้อำนวยการคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ ผู้อำนวยการอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ และคณะ ร่วมนิเทศตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนในค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเรียนค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ตำบล
บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ
ภาพ/ข่าวกิจกรรม  
  
    30/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ กศน.อำเภอ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญสู่การเป็นลูกเสือประชาธิปไตย
    กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ กศน.อำเภอในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ คเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีในการฝึกอบรมเยาวชน โดยวิธีการของลุูกเสือ ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก ให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสามารถวางแผนการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญตามแนวทางแผนใหม่ได้ ในส่วนของ กศน.อำเภอแม่เมาะ มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 คน และ ผู้เรียน จำนวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน


นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ
ภาพ/ข่าวกิจกรรม  
  
    30/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านดง และจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์เครื่องใช้จากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
    กศน.อำเภอแม่เมาะ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านดง และจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์เครื่องใช้จากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านดง และโครงการฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมนิเทศกิจกรรมดังกล่าวด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่ง จาก อบต.บ้านดง

นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ
ภาพ/กิจกรรม  
  
    30/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอลครูหญิง/กรีฑาครู-นักเรียน กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2556     
    26/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่     
    25/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ ร่วมแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ โซนหล่ายดอย ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา กศน.อ.แม่ทะ ร่วมแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ โซนหล่ายดอย ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยร่วมถือป้ายจังหวัดลำปางและป้ายคำขวัญจังหวัดลำปาง

ผลการแข่งขัน ครู กศน.อ.แม่ทะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 4x100 เมตร ครูหญิง, รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 4x400 เมตร ครูหญิง, รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 800 เมตร ครูหญิง

ผลการแข่งขัน นักศึกษา กศน.อ.แม่ทะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 800 เมตร นักเรียนหญิงบรรณาธิการ นิลุบล องค์การ

ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่น 2185/ลป.64 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
    เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค. ที่ผ่านมา นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ นำคณะครูและนักศึกษา กศน.อ.แม่ทะ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่น 2185/ลป.64 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ร่วมกับ กศน.อ.เกาะคา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 130 คน โดยเป็นนักศึกษา กศน.อ.แม่ทะ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 50 คน และได้รับเกียรติวิทยากรอบรมครั้งนี้จาก กศน.อ.ห้างฉัตรร่วมด้วยบรรณาธิการ นิลุบล องค์การ

ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดปงหอศาล ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
     เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา กศน.อ.แม่ทะ นำโดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2556 เพื่อนำไปถวายวัดศรีอ้วน ต.นาครัว อ.แม่ทะ, วัดบ้านหนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ, วัดนาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ และวัดวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา ร่วมกับโรงเรียนสุนทรศึกษา และข้าราชการ ประชาชน อำเภอแม่ทะ โดยมีนายสุรพันธ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีบรรณาธิการ นิลุบล องค์การ

ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/35 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th