ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมรับฟังการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมรับฟังการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ตลาดนัดคลองถม บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง     
    24/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.สบปราบรับการประเมิน กศน.อำเภอดีเด่นระดับประเทศ
    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 กศน.อำเภอสบปราบ โดยการนำของ ผอ.กุสุสมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ รับการประเมินสถานศึกษา กศน.อำเภอ (ขนาดกลาง) ดีเด่นระดับประเทศ จากคณะกรรมการที่ทางสำนักงาน กศน.ได้แต่งตั้งให้มาทำการประเมินผลงาน โดยการประเมินในครั้งนี้ กศน.อ.สบปราบได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมอบหมายให้ รองทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มาร่วมให้กำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ กศน.อำเภอสบปราบในการประเมินครั้งนี้เป็นอย่างดี
ธีรพงษ์/ธีรพันธ์ หาญณรงค์ ภาพ
นิคม อินจันทร์ ข่าว  
  
    24/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง, รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง, ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และบุคลากร กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่      
    22/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 ม.ค.57 คณะครู กศน.อำเภอแจ้ห่มและนักศึกษา กศน.นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ
    วันที่ 16 ม.ค.57 คณะครู กศน.อำเภอแจ้ห่มและนักศึกษา กศน.นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ บ้านแป้นเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสา พร้อมกับชุมชนและพนักงานบริษัทปูน๙ิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด     
    17/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยนายคเชนทร์ มะโนใจ และบุคลากร เข้าร่วมงานวันครู พ.ศ.2557
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยนายคเชนทร์ มะโนใจ และบุคลากร เข้าร่วมงานวันครู พ.ศ.2557 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     
    16/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันเด็กแห่งชาติบ้านแม่ก๋า ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม
    วันที่ 12 มกราคม 2557 นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่มพร้อมบุคลากร ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ ศศช.บ้านแม่ก๋า หมู่ 3 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม ในงานได้จัดกิจกรรมแข่งขันสำหรับเด็ก ได้แก่ พับกระดาษสามัคคี เก้าอี้ดนตรี กินวิบาก และเหยียบลูกโป่ง โดยได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ประกาศิต หน้าขาว : รายงาน  
  
    15/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
    วันที่ 11 มกราคม 2557 นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่มพร้อมบุคลากร ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ ศศช.บ้านห้วยวาด หมู่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม โดยมีนายถวิล กุญชร นายกเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งให้เกียรติเป็นประธานเปิด ในงานได้จัดกิจกรรมแข่งขันสำหรับเด็ก ได้แก่ การประกวดวาดภาพ คัดลายมือ ปั้นดินน้ำมัน ระบายสี แข่งหัวเราะ ปิดตาแต่งหน้า พับกระดาษสามัคคี เก้าอี้ดนตรี กินวิบาก และเหยียบลูกโป่ง โดยได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ประกาศิต หน้าขาว : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    14/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรและนักศึกษา เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2557
     กศน.อำเภอห้างฉัตรและนักศึกษา เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 10-11 มกราคม 2557 จำนวน 5 จุด

1.โรงเรียนวอแก้ววิทยา

2.หน้าสำนักงานที่ดินอำเภอห้างฉัตร

3.เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

4.อบต.เวียงตาล

5.บ้านนางแล
โดยมีกิจกรรม เช่นการแข่งขันวาดภาพระบายสี , การแข่งขันคัดลายมือ , แข่งตอบตอบปัญหา เป็นต้น  
  
    13/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามลานเทศบาลตำบลเมืองปาน ได้มีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงาน มาจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เด็กๆอำเภอเมืองปาน มีความสุขในวันเด็กประจำปี 2557     
    13/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
    กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 "โครงการ หนังสือสร้างฝันของหนู" ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และเด็กๆ ที่มาร่วมงาน กิจกรรม ประกอบด้วย “อ่าน...แล้วร้อง” (ภาษาคาราโอเกะ) “อ่าน...แล้ววาด” (แต่ง แต้ม เติมสี ตามจินตนาการ) “อ่าน...แล้วตอบ” (ลูกโป่งแสนรู้สู่ประตูอาเซียน) “อ่าน...แล้วทำ” (โปสการ์ดอาเซียน) “อ่าน...แล้วบันทึก” (ท่องโลกอินเตอร์เน็ตสู่อาเซียน) และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ของรางวัลได้รับการอนุเคราะห์ จากองค์กรนักศึกษา กศน. อำเภอเกาะคา และภาคีเครือข่ายฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนของรางวัล สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ทำให้การดำเนินงานฯ สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    12/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดย นางกัลยาลักษณ์๋ สมิตานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายจรรยา จิรชีวะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ได้มอบของขวัญปีใหม่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง     
    9/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมคณะครู บุคลากรอำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ.เทศบาลตำบลแม่พริก โดยกศน.อำเภอแม่พริกได้นำกิจกรรมระบายสีชุดประจำชาติอาเซียน เกมกล่องสุภาษิต จับคู่ภาพ มีเด็ก เยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก     
    8/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับการประเมิน โครงการ“สถานศึกษาสีขาว”
    กศน.อำเภอห้างฉัตร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับการประเมิน โครงการ“สถานศึกษาสีขาว” จากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับจังหวัด โดยมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร (8 มกราคม 2557)     
    8/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านส่งเสริมกิจกรรม กศน. ดีเด่น
     เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้านที่จัดการส่งเสริมกิจกรรม กศน. ดีเด่น ในงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่ทะ โดยมีนายสุรพันธ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก โดยหมู่บ้านที่มีการส่งกิจกรมม กศน. ดีเด่น จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ
อันดับ 1 บ้านน้ำโท้ง พื้นที่ กศน.ต.นาครัว มีจำนวนนักศึกษา 29 คน
อันดับ 2 บ้านกิ่วฮ่อง พื้นที่ กศน.ต.บ้านกิ่ว และ บ้านโป่งแน่น พื้นที่ ศรช.ต.บ้านบอม มีจำนวนนักศึกษา 25 คน
อันดับ 3 บ้านปงป่าเป้า พื้นที่ กศน.ต.วังเงิน มีจำนวนนักศึกษา 21 คน
อันดับที่ 4 บ้านแม่วะ พื้นที่ ศรช.ต.สันดอนแก้ว มีจำนวนนักศึกษา 20 คน

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ สุวิมล แซ่เตียว
ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    7/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557
    เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557
วันนี้ (7 มกราคม 2557) นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2557  
  
    7/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/39 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th