ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
    ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 56 ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้ง 5 ตำบล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครูได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนและเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่นักศึกษา และแนะนำองค์กรนักศึกษาอำเภอเมืองปานให้แก่นักศึกษาใหม่     
    21/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2556
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง4ตำบล คณะครูได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนและเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดี ในวันที่ 19 พ.ย. 56 ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก     
    19/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    18/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
    วันนี้ เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    8/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคภาษาอังกฤษ)
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคภาษาอังกฤษ)โดยนายจรรยา จิรชีวะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา     
    1/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ข้าราชการและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำปาง
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

    ข้าราชการและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำปาง
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556  
  
    24/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
    กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา

  
  
    24/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    24/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ ำเภอแจ้ห่มร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก 2556
    วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ครูและบุคลากรของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม โดยมี นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่มให้เกียรติเป็นประธานพิธี

ประกาศิต หน้าขาว : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน
  
  
    23/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
22 ต.ค. 56 กศน.อ.แม่ทะ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายบายศรี ถวายราชสักการะ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
    เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (22 ต.ค. 56) นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ นำคณะบุคลากร กศน.อ.แม่ทะ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายบายศรี ถวายราชสักการะ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    22/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ออกนิเทศพร้อมมอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่อำเภอแม่พริก
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่คำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วย คณะครู ออกนิเทศพร้อมมอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่อำเภอแม่พริก โดย กศน.อำเภอแม่พริก มีจุดให้บริการบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน 15 จุด ซึ่ง กศน.อำเภอแม่พริกได้จัดหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2ฉบับ คือหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก จำนวน 15 แห่ง และนิตยสารรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ฉบับ คือ นิตยสาร คู่สร้าง คู่สม จำนวน 15 แห่ง นิตยสารรายปักษ์ ปักษ์ละ 1 ฉบับ คือ นิตยสารเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 13 แห่ง และ นิตยสารชีวจิต จำนวน 2 แห่ง พร้อมทั้งมีโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ให้บริการ มีอาสาสมัครคอยดูแลและมารับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นประจำ     
    16/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ร่วมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร)
    นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ร่วมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ ติดตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และรับฟังรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง     
    13/09/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ ติดตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด รับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ ติดตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    13/09/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ.แม่ทะ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้พิการใส่ใจสุขภาพ
     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ.แม่ทะ รับมอบหมายจาก นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ ให้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ผู้พิการใส่ใจสุขภาพ ให้กับนักศึกษาคนพิการ กศน.อ.แม่ทะ ทั้ง 10 ตำบล และผู้พิการในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้พิการในพื้นที่บริการมีการดูแลสุขภาพกาย อย่างถูกสุขลักษณะและเพื่อให้ผู้พิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปาง

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    3/09/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปี 2556
     กศน.อ.แม่ทะ นำโดย นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ นำคณะนักศึกษา กศน.อ.แม่ทะ ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    3/09/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/37 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th