ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

โครงการเน็ตประชารัฐในชุมชน
    วันที่ 17 มกราคม 2561 รองสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 ต.ทุ่งฝาย โดยมีนายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด     
    18/01/2561
 
อ่านรายละเอียด..
งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑
    วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ลำปาง นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่วมทำบุญตักบาตร ภิกษุ - สามเณร จำนวน ๖๓ รูป โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงาน ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
    16/01/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้า การทำโดนัทข้าวจี่ และการระบายภาพ 3 มิติ ตามโครงการ บันทึกข้อตกลงร่วมมือMOU ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    วันที่ 30 พย.2560 กศน.ตำบลบ้านขอ และ ห้องสมุดอำเภอเมืองปาน ร่วมกับภาคี อบต.บ้านขอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้า การทำโดนัทข้าวจี่ และการระบายภาพ3 มิติ ตามโครงการ บันทึกข้อตกลงร่วมมือMOU ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ขอบคุณท่านกำนันจำนงค์ จำรัสศรี เจ้าของบ้านหนังสือ     
    1/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ออกบริการให้แก่ประชาชนบ้านขอเหนือ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เนื่องในงาน 18 ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ออกบริการให้แก่ประชาชนบ้านขอเหนือ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เนื่องในงาน 18 ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธาน     
    1/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560. และโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน
    วันที่ 18. พย.2560. นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560. และโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน     
    1/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
    ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง     
    1/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบธรรมในสถานศึกษา ธรรมสนามหลวง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
    ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบธรรมในสถานศึกษา ธรรมสนามหลวง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง      
    1/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่

    นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่  
  
    14/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่


    นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่  
  
    14/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 7 กันยายน 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน เข้าร่วม จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
     วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และรถจักรยานแก่เด็กนักเรียน มอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส และ นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ นางสาวพัฒนวดี บุญมั่น ครูผู้ช่วย และคณะครูกศน.อำเภอเมืองปานร่วมดำเนินโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ กับภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ได้นำ หนังสือให้บริการ สอนการทำอาชีพ คือ การทำพรมเช็ดเท้า การทำพวงกุญแจดอกทิวลิบ และการทำขนมป๊อบคอน ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นที่พอใจแก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก     
    11/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบสานตามรอยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนนา ณ วัด 9 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
    นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้บริหาร กศน.อำำเภอเมืองปาน และ คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน นำนักศึกษาผู้สูงอายุ กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบสานตามรอยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนนา ณ วัด ๙ แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560     
    11/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา วันที่ 31 สิงหาคม 60 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560
     วันที่ 31 สิงหาคม 60 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ได้แก่
1 ศึกษาการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2.ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
3. ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
  
    11/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญต่อต้านยาเสพติด วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560
    วันที่ 29 - 30สิงหาคม 2560 น. กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญต่อต้านยาเสพติด โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน. จำนวน 50 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ กศน. อำเภอเมืองปาน เป็นผู้ดำเนินการ โดย นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิด     
    11/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน
    วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน     
    24/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง กศน.อำเภอเมืองปานนำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครูผู้สอนคนพิการสอนทำพรมเช็ดเท้า ออกให้บริการประชาชนในโครงการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ ลานอเนกประสงค์บ้านขอ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง     
    24/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/65 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th