ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่

    นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่  
  
    14/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่


    นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่  
  
    14/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 7 กันยายน 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน เข้าร่วม จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
     วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และรถจักรยานแก่เด็กนักเรียน มอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส และ นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ นางสาวพัฒนวดี บุญมั่น ครูผู้ช่วย และคณะครูกศน.อำเภอเมืองปานร่วมดำเนินโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ กับภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ได้นำ หนังสือให้บริการ สอนการทำอาชีพ คือ การทำพรมเช็ดเท้า การทำพวงกุญแจดอกทิวลิบ และการทำขนมป๊อบคอน ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นที่พอใจแก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก     
    11/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบสานตามรอยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนนา ณ วัด 9 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
    นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้บริหาร กศน.อำำเภอเมืองปาน และ คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน นำนักศึกษาผู้สูงอายุ กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบสานตามรอยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนนา ณ วัด ๙ แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560     
    11/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา วันที่ 31 สิงหาคม 60 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560
     วันที่ 31 สิงหาคม 60 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ได้แก่
1 ศึกษาการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2.ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
3. ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
  
    11/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญต่อต้านยาเสพติด วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560
    วันที่ 29 - 30สิงหาคม 2560 น. กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญต่อต้านยาเสพติด โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน. จำนวน 50 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ กศน. อำเภอเมืองปาน เป็นผู้ดำเนินการ โดย นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิด     
    11/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน
    วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน     
    24/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง กศน.อำเภอเมืองปานนำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครูผู้สอนคนพิการสอนทำพรมเช็ดเท้า ออกให้บริการประชาชนในโครงการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ ลานอเนกประสงค์บ้านขอ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง     
    24/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยสมาร์ทโฟน
    วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยสมาร์ทโฟน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน โดยมี นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้     
    24/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพิธีทำบญตักบาตร พิธีลงนามถวานพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน
    วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน และ คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพิธีทำบญตักบาตร พิธีลงนามถวานพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน     
    24/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 กศน.อ.เมืองปาน ร่วมโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านปางอ่าย หมู่ที่ 5 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้แำนวยการ กศน.อ.เมืองปาน และครู กศน.ต.เมืองปาน ร่วมโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านปางอ่าย หมู่ที่ 5 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    24/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะของคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้นำลูกเสือประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
    วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ผอ.ปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร พร้อมด้วย นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะของคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้นำลูกเสือประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์     
    24/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ ณ สนาม รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
วันที่ 31/07/2560

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา และคณะครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต 35 เป็นประธานในพิธี ณ สนาม รร.บุญวาทย์วิทยาลัย     
    31/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กสน. จังหวัดลำปาง และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง     
    31/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 27 กรกฎคม 2560 กิจกรรมการบริจาคโลหิต “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
    ในวันที่ 27 กรกฎคม 2560 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมเปิดกิจกรรมการบริจาคโลหิต “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560     
    27/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/65 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th