หากพบตัวหนังสือภายในระบบมีขนาดเล็ก ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง Fonts นี้ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
Download Fonts