พัฒนาโปรแกรมโดย อดิศักดิ์ คัมภีระ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี โทร 089 6252 183 e-Mail : adisak1960@hotmail.com