กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอ่านเขียนแบบเข้ม
กศน.ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  วันที่  9/02/2555
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลพระบาทวังตวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอ่านเขียนแบบเข้ม ในวันที่ 4 ,5 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

เพื่อส่งเาริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี

นางสาวพิราวรรณ ถนอมจตุพร เป็นวิทยากรผู้สอน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/