ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก โทรศัพท์ 054-299-339
 
 
 
 
 
กศน.อำเภอแม่พริก ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา 
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
กศน.อำเภอแม่พริก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 
กศน.แม่พริก รับสมัครนักศึกษา โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ 
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอแม่พริกภาคเรียนที่ 2/2555
กศน.อำเภอแม่พริก ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัคร ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
 
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการจักสารตะกร้าพลาสติก   
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการสร้างความพร้อมการเขียน-อ่านอักษรเบรลล์ 
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการสร้างสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์...สู่ความพอเพียง 
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการแรลลี่...รักการอ่าน 
กศน.อำเภอแม่พริก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557  

 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/