ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก โทรศัพท์ 054-299-339
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ตามโครงการ บรรณสัญจร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 
สมุดภาพ Infographics เพื่อประชาชน 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่พริก ภาคเรียนที่ 2/2558  
ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 
กศน.อำเภอแม่พริก ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กศน.อำเภอแม่พริก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
กศน.แม่พริก รับสมัครนักศึกษา โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2556
 
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม   
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สภานายิกา สภากาชาดไทย 
ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะ ร่วมสร้างฝาย ณ ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงราย 
ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
กศน.อำเภอแม่พริก เปิดศูนย์การเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษใหม่ 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/