ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน
 
 
 
 


ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการ ให้กับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 4 / 2555 ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเถินปาร์ครีสอร์ท อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


ชนัฐกานต์ ขุมเพชร์ ภาพ/ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองลำปาง
ลำปาง-ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทรศัพท์ 054-217117 โทรสาร 054-221837
E-mail.muangor@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5101/